MEROŠINA

OPŠTINA MEROŠINA

Opština Merošina nalazi se u jugoistočnom delu Centralne Srbije, pripada Nišavskom okrugu i spada u red manjih opština.

Teritorija od 193 km okružena je teritorijama grada Niša, opštinama Crveni Кrst i Palilula na istoku, kao i teritorijama opština: Prokuplje na zapadu, Aleksinac na severu, Doljevac i Žitorađa na jugu.

Teritorija opštine prostire se na zapadnom delu Niške kotline, sa severne i severozapadne strane zatvaraju je planinski masivi Malog Jastrepca, a na istočnoj strani omeđena je tokom reke Južna Morava. Sredinom teritorije opštine prostire se magistralni put Niš-Prokuplje, na čijoj se sredini nalazi administrativni centar opštine, Merošina.

Niš i Merošina

Centar se nalazi podjednako udaljen i od Niša i od Prokuplja, na samo 17 kilometara.

Кoridor 10, tj. auto-put koji jednim delom prolazi kroz teritoriju opštine Merošina, kao i magistralni put koji prolazi kroz Merošinu i povezuje istočnu i jugoistočnu Srbiju sa Кosovom i Crnom Gorom, daju mogućnost za razvoj različitih privrednih delatnosti.

Izuzetan privredan potencijal

Reljef opštine karakterišu brežuljkasto-brdoviti i niskoplaninski tereni.

Povoljna klima, relativno dobre hidrološke karakteristike, raznolikost zemljišta i biogeografske karakteristike, kao i bogat prirodni potencijal i očuvana životna sredina, čine da opština Merošina ima izuzetan privredni potencijal.

Plodno zemljište

Umerena kontinentalna klima sa blagim odlikama sredozemne, kao i veliko bogatstvo podzemnih i tekućih voda, doprinosi da plodno zemljište predstavlja osnovni prirodni resurs opštine.

Opština Merošina udaljena je od Beograda 230km, Skoplja 220km i Sofije 60km.

Okolina Krajkovca

U najbližoj okolini sela su: Jovanovac, Kovanluk, Biljeg, Padina, Azbresnica, Devča, Dudulajce, Lepaja, Oblačina, Dešilovo, Klisurica, Petrovac, Balinovac, Baličevac, Rožina

Na deset kilometara je sama Merošina, kao i sela Arbanasce, Dašnica, Donje i Gornje Kordince, Džigolj, Mramorski Potok, Mramorsko Brdo, Bajčince, Brest, Đurovac, Jug Bogdanovac, Kostenica, Kulina, Porodin, Sečanica, Aleksandrovo, Česta, Čukurovac, Donja i Gornja Stražava, Koprivnica, Krušce, Mikulovac, Supovac, Vrćenovica.

Malo dalje su Lalinac, Trupale, Balajnac, naselje Deveti Maj, Vrtište, Čokot, Pejkovac, Donja Trnava, Gornja Toponica, Popovac

Na 15-tak kilometara su i Donje Međurovo, Tešica, Draževac, Medoševac…

I tako na 25-tom kilometru stiže se u sam centar Niša ili do Prokuplja…

IZTRAŽI KRAJKOVAC

Proćitaj nešto više na sledeću temu…

IZTRAŽI KRAJKOVAC