CRKVA I MANASTIR U
KRAJKOVCU

Izaberite solarni sistem za vaše potrebe. Ako vam je potrebna stručna pomoć u

odabiru odgovarajućeg sistema, tu smo da vam pomognemo.

Crkva Uspenja Presvete
Bogorodice

Crkva se nalazi u centru Krajkovca, podignuta je tridesetih godina prošlog veka na inicijativu viđenijih domaćina tog vremena.

Najveći doprinos izgradnji crkve dali su Božidar Milojević, Sotir Jevtić, Đorđe Antić i Đorđe Stanojević iz Padine. Kako su u to vreme Krajkovac, Padina i Kovanluk bili jedno selo, crkva i danas pripada svim selima.

Uz pomoć lokalne samouprave Merošine i meštana sela, crkva je pre nekoliko godina renovirana, urađeni su krov i fasada, a dvorište ograđeno.

Oskudni podaci

Podaci o izgradnji same crkve veoma su oskudni.

Veliki broj ratova, više puta paljena arhiva azbresničke crkve, otuđenje naroda od vere u posleratnom periodu, događaji su koji su izbrisali podatke.

IKONOSTAS

Ikonostas crkve urađen je odmah po podizanju same zgrade, a na ikonostasu su karakteristične ikone nepoznatog autora ruske škole ikonopisa.

Zidovi crkve nisu oslikani, a crkveni svod izrađen je od lima.

Pored crkve je podignut kameni zvonik na kome stoji zvono nepoznatog porekla. Na južnoj strani zvonika stajale su četiri mermerne ploče na kojima su bila imena poginulih Krajkovčana u Prvom svetskom ratu. Ploče su skinute posle Drugog svetskog rata.

CRKVENA KUĆA

Posle izgradnje crkve, podignuta je i crkvena kuća, najpre korišćena za krštenje dece u zimskom periodu, a posle je imala različite namene. Temelj kuće bio je od kamena, a zidovi su bili zemljani. Imala je tri prostorije.

Pre rata crkvena kuća je korišćena i kao školska zgrada, a posle rata bila je čak i opštinska kancelarija. Osamdesetih godina prošlog veka, u kući su se okupljali mladi ljudi Krajkovca. Devedesetih godina prošlog veka crkvena kuća je srušena.

Manastir Svetog Jovana

Crkva se nalazi u centru Krajkovca, podignuta je tridesetih godina prošlog veka na inicijativu viđenijih domaćina tog vremena.

Najveći doprinos izgradnji crkve dali su Božidar Milojević, Sotir Jevtić, Đorđe Antić i Đorđe Stanojević iz Padine. Kako su u to vreme Krajkovac, Padina i Kovanluk bili jedno selo, crkva i danas pripada svim selima.

Uz pomoć lokalne samouprave Merošine i meštana sela, crkva je pre nekoliko godina renovirana, urađeni su krov i fasada, a dvorište ograđeno.

Oskudni podaci

Podaci o izgradnji same crkve veoma su oskudni.

Veliki broj ratova, više puta paljena arhiva azbresničke crkve, otuđenje naroda od vere u posleratnom periodu, događaji su koji su izbrisali podatke.

IKONOSTAS

Ikonostas crkve urađen je odmah po podizanju same zgrade, a na ikonostasu su karakteristične ikone nepoznatog autora ruske škole ikonopisa.

Zidovi crkve nisu oslikani, a crkveni svod izrađen je od lima.

Pored crkve je podignut kameni zvonik na kome stoji zvono nepoznatog porekla. Na južnoj strani zvonika stajale su četiri mermerne ploče na kojima su bila imena poginulih Krajkovčana u Prvom svetskom ratu. Ploče su skinute posle Drugog svetskog rata.

CRKVENA KUĆA

Posle izgradnje crkve, podignuta je i crkvena kuća, najpre korišćena za krštenje dece u zimskom periodu, a posle je imala različite namene. Temelj kuće bio je od kamena, a zidovi su bili zemljani. Imala je tri prostorije.

Pre rata crkvena kuća je korišćena i kao školska zgrada, a posle rata bila je čak i opštinska kancelarija. Osamdesetih godina prošlog veka, u kući su se okupljali mladi ljudi Krajkovca. Devedesetih godina prošlog veka crkvena kuća je srušena.

IZTRAŽI KRAJKOVAC

Proćitaj nešto više na sledeću temu…

IZTRAŽI KRAJKOVAC